Leysinka gawaarida yar-​yar - U qalnaashada B
Information om körkort för personbil, behörighet B på somaliska.
Dokumentbeteckning: 100916

Utgåva 2, april 2020.
Waxay Hey’adda gaadiidku xirmadan qoraallada ah kugu siineysaa macluumaad ku aaddan waxa loo baahanyahay si leysin loo qaato, sida aad wax isu bari kartid, waxa imtixaanka darawalnimadu (imtixaanka nadariga) uu ka koobnaan karyo iyo waxa ay tahay in aad ka fikirtid inta aadan imtixaanka imaannin.
Artikelnr
TRV1077
Antal i lager
9070
Quantity