Länskartor 2020
Välj från lista

Dokumentbeteckning: 2020:001

Kartan innehåller bland annat uppgifter om allmänna vägnätet med
bärighetsklasser, framkomlighetsbegränsningar, rekommenderade färdvägar
för transporter med farligt gods, förbudsvägar och förbudsområden för
transporter med farligt gods.

Kartan är i skala 1:200 000

Format: Uppvikt format 70x100 cm, vikt format 14x20 cm
Artikelnr
TRV1145
Lagersaldo
155
Quantity