Sverigekarta huvudvägnätet 2020

Dokumentbeteckning: 2020:028

Kartan innehåller bland annat uppgifter om allmänna vägnätet med
bärighetsklasser och framkomlighetsbegränsningar. Kartan innehåller INTE
information relaterat till farligt gods.

Kartan är i skala 1:1200 000. Sverigekartan finns bara som vikt karta.

Uppvikt format 56x75 cm, vikt format 14x20 cm
Artikelnr
TRV1142
Antal i lager
174
Quantity