Regionkartor 2020
Välj från lista


Dokumentbeteckning: 2020:023

Kartan innehåller bland annat uppgifter om
allmänna vägnätet med bärighetsklasser,
framkomlighetsbegränsningar, rekommenderade färdvägar för transporter med farligt gods, förbudsvägar och
förbudsområden för transporter med
farligt gods.

Kartan är i skala 1:500 000

Format: Uppvikt format 84x65 cm, vikt format 14x20 cm
Artikelnr
TRV1139
Lagersaldo
125
Quantity